PUR-Hardener 8410

25 kg

Utwardzacz na bazie rozpuszczalnika do ADLER 2K-PU-Multilack.

Numer artykulu:841000021025

Rozpuszczalnikowy utwardzacz poliizocyjanianowy do lakierów 2K-PU-Multilack Matt 4526 i 2K-PU-Multilack Glänzend 4527.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 25

GTIN - EAN Code
 • 9004267338617

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH204
   Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H332
   Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
  • H335
   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

© by adler-lacke.com