PUR-Hardener 8420 S

1 kg

Utwardzacz rozpuszczalnikowy do 2-komponentowych lakierów poliuretanowych do zastosowań przemysłowych i rzemiosła.

Numer artykulu:842000021011

Utwardzacz poliizocyjanianowy na bazie rozpuszczalnika do szybkiego utwardzania niektórych 2-komponentowych lakierów poliuretanowych.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9004267353337

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH204
   Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H335
   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

© by adler-lacke.com