PUR-Hardener 8439

1 kg

Utwardzacz rozpuszczalnikowy do 2-komponentowych lakierów poliuretanowych firmy ADLER dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:843900021011

Utwardzacz poliizocyjanianowy na bazie rozpuszczalnika do 2-komponentowych lakierów poliuretanowych firmy ADLER.

W przypadku utwardzaczy PUR firmy ADLER nie jest konieczne szkolenie w zakresie diizocyjanianów zgodnie z rozporządzeniem UE 2020/1149.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9004267353801

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH204
   Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H335
   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

© by adler-lacke.com