PUR-Härter

1 kg

Utwardzacz na bazie rozpuszczalnika do lakieru ADLER Pigmopur Gloss NG 2419 dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:823400021011

Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9004267285522

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH204
   Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H334
   Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

© by adler-lacke.com