PUR-Härter

1 kg

Utwardzacz na bazie rozpuszczalnika do ADLER PUR-Ecofill dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:8201711

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 1

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH204
   Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H335
   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych

© by adler-lacke.com