Pyrolan Expand Base D

Basis W30 / 20 kg

Numer artykulu:539300003020

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Pęczniejący (pieniący), kryjący podkład przeciwogniowy do poprawy reakcji na ogień według EN 13501-1 drewna i materiałów drewnopochodnych w zastosowaniach wewnątrz. Produkt charakteryzuje się uniwersalnym stosowaniem, naturalnym wyglądem, bardzo dobrą rozlewnością i dobrą odpornością na sklejanie się polakierowanych elementów. W razie pożaru powstaje termiczna warstwa izolacyjna, która opóźnia rozprzestrzenianie się pożaru i redukuje powstawanie dymu.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 20

GTIN - EAN Code
 • 9004267359124

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH210
   Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Normy
Norma EN 13501-1 (odporność ogniowa)

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
W połączeniu z trudnopalnymi płytami nośnymi – także fornirowanymi: B-s1, d0

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com