Acryl-Tauchgrund

Weiß / 5 kg

Numer artykulu:4095005

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Wodorozcieńczalny: tak
Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH210
   Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

© by adler-lacke.com