Aquawood Ligno+ Base

5 l

Wodny impregnat chroniący drewno do okien drewnianych i drzwi zewnętrznych dla przemysłu i rzemiosła. Dostosowany systemowo do pokrycia 3-warstwowego z Aquawood Ligno+ Sealer i Aquawood Ligno+ Top.

Numer artykulu:5796005

Wydajność: Wydajność na pojedyncze naniesienie (g/m²): 100-120
Pokrycie z dodatkiem rozcieńczalnika.

Metoda nanoszenia:

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.

Wodorozcieńczalny środek do impregnacji drewna na bazie specjalnych dyspersji alkidowo-akrylowych głównie do drewna miękkiego. Produkt zawiera aktywne środki chroniące przed działaniem światła pochłaniające promieniowanie UV i stabilizujące składnik drewna, ligninę.
 

Baza systemu
  • Na bazie wody
Zalety produktu
 • Baza dla wysoce przezroczystej powłoki okien drewnianych;
 • Wysokiej jakości surowce stabilizują ważny budulec drewna - ligninę;
 • Powłoka systemowa aktywnie ingeruje w strukturę komórkową drewna i zachowuje jego naturalny kolor;
 • Skuteczne stabilizatory światła pochłaniające promieniowanie UV i stabilizujące ligninę będącą składnikiem drewna;
 • Chemiczna ochrona drewna zgodnie z normami ÖNORM B 3803 i DIN 68800-3;
 • Może być stosowany metodą zanurzeniową i flow coating.
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Produkt biobójczy
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 5.083

GTIN - EAN Code
 • 9004267145284

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com