Aquawood Primo A1

Basis W30 / 4 l

Wodorozcieńczalny, bezbarwny impregnat do ochrony drewna do drewnianych okien i drzwi zewnętrznych dla przemysłu i rzemiosła. Dopasowany systemowo do 3-warstwowego pokrycia.

Numer artykulu:545100003004

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.

Wodorozcieńczalny, bezbarwny, gotowy do stosowania impregnat do ochrony drewna z biobójczą substancją czynną. Produkt charakteryzuje się dobrym zabezpieczeniem przed tworzeniem się zacieków na drewnie twardym i miękkim. Zawiera skuteczne środki chroniące przed działaniem światła, pochłaniające promieniowanie UV i stabilizujące składnik drewna, ligninę.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Produkt biobójczy
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 4.0468

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com