Aquawood Primo A5

Eiche Mittel / 4 l

Wodorozcieńczalny, pigmentowy impregnat do ochrony drewna przeznaczony do drewnianych okien i drzwi zewnętrznych. Dopasowany do budowy 3-warstwowej.

Numer artykulu:545500032304

Wydajność: Wydajność na pojedyncze naniesienie (g/m²): 100-120

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.

Wodorozcieńczalny, pigmentowy, gotowy do użycia impregnat do ochrony drewna z biobójczymi substancjami czynnymi, który wyjątkowo dobrze pokrywa kantówki z drewna miękkiego. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrym ociekaniem na miękkim i twardym drewnie.
Zawiera skuteczne stabilizatory światła pochłaniające promieniowanie UV i stabilizujące składnik drewna - ligninę.

Impregnat do zanurzania Aquawood Primo jest certyfikowanym i dopuszczonym produktem do ochrony drewna i oferuje najlepszą ochronę przed sinizną i grzybami niszczącymi drewno według ÖNORM B 3803 bądź DIN 68800-3. Kolor uzyskiwany jest dzięki wysokiej jakości, przeźroczystym pigmentom tlenku żelaza, które przyczyniają się równocześnie do ochrony całej powłoki przed promieniowaniem UV. Impregnat ma niezawodne działanie wyrównujące nierównomierną chłonność, co jest decydujące przede wszystkim w przypadku miękkich gatunków drewna. Dzięki stabilizacji ligniny drewno jest trwale chronione przed wpływami środowiska a trwałość okien znacznie wydłużona.

Aquawood Primo A1-A6 oferuje chemiczną ochronę drewna, optymalne działanie wyrównujące, bardzo dobrą ochronę UV i doskonałą przyczepność na mokro.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Zalety produktu
 • Szczególnie dobra siła krycia na kantówce z drewna miękkiego
 • Doskonała przyczepność na mokro
 • Bardzo dobre działanie wyrównujące i ochrona UV
 • Zoptymalizowane ściekanie
 • Nie zawiera propikonazolu
Szczególne właściwości
 • Produkt biobójczy
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 4.154

GTIN - EAN Code
 • 9004267809230

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Normy
Dopuszczenie do obrotu jako środek ochrony drewna (PT8)

zgodnie z rozporządzeniem UE o produktach biobójczych.

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Numer dopuszczenia:

Austria: AT-0011986-BPF | Bulgaria: 3020-1 |
Croatia: KLASA: UP/I-543-04/21-12/03­ | Cyprus: ΚΥ-0218 |
Czech Republic: CZ-0025667-0000 | France: FR-2016-0040 |
Germany: DE-2013-BPF-08-00001 | Greece: ΤΠ8-0042-ΟΠ |
Hungary: HU-2013-MA-08-00064-BF | Italy: IT/2015/00303-02/mrspf |
Luxembourg: 216/22/L-M00-000 | Norway: NO-2021-0200 |
Poland: PL/2014/0136/MR/BPF | 
Romania: RO/2022/0352/MRS/ AT-0011986-BPF |
Slovakia: SK13-MRS-009-00-000 | Slovenia: SI-0029260-0000 |
Spain: ES/MRF(NA)-2022-08-00794 | Sweden: 5633 |
Switzerland: CH-2013-0023

Świadectwo uznania (05/93)

ARGE Środki ochrony drewna, Sto warzyszenie Zawodowe przemysłu chemicznego w Austrii.

ÖNORM B 3802-2 lub. DIN 68800-3

Zastosowane substancje czynne zapewniają wymaganą zgodnie z normą ÖNORM B 3802-2 wzgl. DIN 68800-3 ochronę przed sinizną (badanie według EN 152-1), grzybami niszczącymi drewno (badanie według EN 113) i działają zapobiegawczo przeciwko atakowi owadów (badanie według EN 46). Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań. Ilości stosowane w badaniu normowym 140 - 155 g/m2
Substancje czynne: B, P, Iv, W

© by adler-lacke.com