Aquaw. Protor-Finish D W30

Basis zum Tönen / 1 kg

Wodny, kryjący pigmentowany 2-składnikowy system lakierowania do drzwi zewnętrznych dla przemysłu i rzemiosła. Dopasowany systemowo dla połączenia z Aquawood Protor-Base D.

Wodny, kryjący pigmentowany 2-składnikowy system lakierowania do drzwi zewnętrznych dla przemysłu i rzemiosła. Dopasowany systemowo dla połączenia z Aquawood Protor-Base D.

Numer artykulu:580800003011

Metoda nanoszenia:

Wodny, odporny na żółknięcie, kryjący pigmentowany 2- składnikowy system lakierowania. Znakomita odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV, bardzo wysoka wytrzymałość na zadrapanie, przywieranie przylegających warstw i odporność na działanie czynników chemicznych specjalnie dla systemu lakierowania drzwi zewnętrznych Aquawood Protor.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Odporny na zlepianie się przylegających warstw
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Odporny na zarysowania
 • Doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 0,95

Może być barwiony
Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P321
   Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie).
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych
Mieszanina
Czyszczenie narzędzi
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com