Aquawood Covatop XT 20

C12 081/6 Noblesse / 1 kg

Wodna, matowa, kryjąca warstwa nawierzchniowa do drewnianych okien i drzwi wejściowych dla przemysłu i rzemiosła. Dopasowana systemowo do pokrycia 3-warstwowego.

Numer artykulu:502001256511

Wydajność: 300 - 600 (g/m²) na pojedyncze naniesienie, w zależności od warstwy pośredniej.
Wydajność z uwzględnieniem dodatku rozcieńczalnika i strat przy natrysku.

Metoda nanoszenia:

Wodna, matowa, pigmentowa warstwa nawierzchniowa o doskonałej odporności na działanie warunków atmosferycznych i długotrwałej elastyczności. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na przywieranie stykających się warstw, bardzo dobrą udarnością, bardzo szybkim uzyskiwaniem odporności na działanie wody, krótkimi czasami schnięcia, naturalnym wyglądem i dobrymi właściwościami w dotyku. Dobre utrzymywanie się na powierzchniach pionowych przy optymalnej rozlewności. Szczególnie niewielka liczba mikropęcherzyków podczas nanoszenia natryskiem za pomocą Airless dzięki wysokoaktywnym środkom odpieniającym / odpowietrzającym.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Zalety produktu
 • Bardzo niska absorpcja wody;
 • Optymalna rozlewność z wysoką stabilnością w pionie;
 • Wysoka elastyczność powłoki;
 • Wszystkie kolory RAL i NCS mogą być barwione;
 • DIN 53160-1 wzgl. DIN 53160-2 - odporność na działanie potu i śliny;
 • Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: Migracja określonych pierwiastków". (wolny od metali ciężkich);
 • Spełnia kryteria budownictwa ekologicznego Baubook;
 • Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+.
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do lakierowania zabawek
 • Odporny na działanie potu i śliny
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Odporny na zlepianie się przylegających warstw
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Odporny na działanie wody
 • Bardzo wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 1

Może być barwiony
  • AdlerMix
GTIN - EAN Code
 • 9010677377245

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

DIN 53160-1 wzgl. DIN 53160-2

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Odporność na działanie potu i śliny. 

Świadectwo kwalifikacji według DIN EN 927-2

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.

Znak jakości green

Produkty z etykietą green firmy ADLER są obiektywnie testowane i certyfikowane według trzech kategorii: Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo oraz Trwałość. Tylko produkty, które uzyskały pozytywny wynik we wszystkich tych obszarach, otrzymują oznakowanie zrównoważonego rozwoju, czyli znak jakości green.

Norma ÖNORM EN 71-3

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: Migracja określonych pierwiastków". (wolny od metali ciężkich). 

© by adler-lacke.com