Bluefin Vetro Walzprimer

10 kg

Numer artykulu:298300020010

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 10

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH210
   Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Mieszanina

Zastosowane produkty

© by adler-lacke.com