Straßenmarkierfarbe

Gelb / 1 l

Numer artykulu:451507759611

Metoda nanoszenia:

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Gotowy do użycia
 • Szybkie wysychanie
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Odporny na działanie wody
Waga netto w kg
 • 1.56

GTIN - EAN Code
 • 9004267348241

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

© by adler-lacke.com