Aqua-Nova PRO M

C12 085/6 Kartoffel / 2.5 l

Numer artykulu:413601259302

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do lakierowania zabawek
 • Odporny na działanie potu i śliny
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Odporny na zlepianie się przylegających warstw
 • O słabym zapachu
 • Kolory można ze sobą mieszać
 • Bez metali ciężkich
 • Bardzo wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 2.93775

Może być barwiony
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9010677368878

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH210
   Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

DIN 53160-1 wzgl. DIN 53160-2

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Odporność na działanie potu i śliny. 

Norma ÖNORM EN 71-3

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: Migracja określonych pierwiastków". (wolny od metali ciężkich). 

© by adler-lacke.com