2K-PU-Multilack Matt

AS 05/1 Gams / 3.5 kg

Numer artykulu:452605552004

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Matowy 2-komponentowy pigmentowy lakier do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych o doskonałej przyczepności, znakomitej odporności na działanie warunków atmosferycznych i bardzo dobrej odporności na działanie wody i chemikaliów. Uniwersalne zastosowanie na różnych podłożach. Rewelacyjne działanie izolujące składniki drewna.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Odporny na działanie wody
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych
Waga netto w kg
 • 3.5

Może być barwiony
  • PURMix
GTIN - EAN Code
 • 9004267941503

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com