Ferro GSX

Basis E20 / 2.5 l

Numer artykulu:5412002

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Ochrona przed rdzą
 • Gotowy do użycia
 • Bardzo dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
Waga netto w kg
 • 3.49622

GTIN - EAN Code
 • 9004267140784

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Normy
Trwałość koloru zgodnie z BFS-Merkblatt Nr. 26

Klasa A
Grupa 1 - 3 (w zależności od odcienia barwy)

© by adler-lacke.com