Samtalkyd

W10 Weiß, tönbar / 2.5 l

Numer artykulu:5235102

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • O słabym zapachu
 • Odporny na zarysowania
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
Waga netto w kg
 • 3.15125

Może być barwiony
  • Color4You
Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.

© by adler-lacke.com