Express-Maschinenlack

Lindgrün, wie 52721 / 2.5 l

Numer artykulu:450406495902

Metoda nanoszenia:

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Kolory można ze sobą mieszać
 • Gotowy do użycia
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
Waga netto w kg
 • 2.43625

Może być barwiony
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9004267766267

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

© by adler-lacke.com