2K-Epoxy Beton-Beschichtung

Graubeige / 1 kg

Numer artykulu:403307788111

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Ochrona przed rdzą
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Ograniczona odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 1

GTIN - EAN Code
 • 9004267350510

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H318
   Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Normy
Odporność na działanie oleju opałowego
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com