KH-Pflegemittel

für Aquawood DSL / 1 l

Numer artykulu:5002111

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do elementów nie utrzymujących wymiaru
Waga netto w kg
 • 0.81

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

© by adler-lacke.com