2K-Beton-Primer

Farblos / 635 g

Numer artykulu:404100020011

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 0,635

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH205
   Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com