2K-Epoxy-Grund

Hellgrau / 3 kg

Numer artykulu:560407169803

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Rozpuszczalnikowy, 2-komponentowy lakier podkładowy na bazie żywic epoksydowych do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Produkt charakteryzuje się doskonałym działaniem chroniącym stal przed rdzą, znakomitą przyczepnością do aluminium, cynku jak również metali nieżelaznych, dobrą przyczepnością do nadających się do pokrywania tworzyw sztucznych oraz wzmocnieniem podłoża z MDF.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Ochrona przed rdzą
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
Waga netto w kg
 • 3

GTIN - EAN Code
 • 9004267337887

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH205
   Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com