Aqua-Isoprimer PRO Spray

Weiß / 4 l

Numer artykulu:415305000004

Metoda nanoszenia:

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • O słabym zapachu
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 4.4392

GTIN - EAN Code
 • 9004267306555

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com