Alkydharzturbo

1 l

Numer artykulu:805400021011

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 0.8988

GTIN - EAN Code
 • 9004267249036

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH204
   Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H335
   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

© by adler-lacke.com