Nitro-Verdünner 8017

1 l

Numer artykulu:801700021011

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 0.86

GTIN - EAN Code
 • 9004267366665

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

© by adler-lacke.com