Terpentinöl Balsam

1 l

Numer artykulu:803000021011

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 0.867

GTIN - EAN Code
 • 9004267010445

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com