Clean-Smart Gel

20 kg

Numer artykulu:806000021020

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 20

GTIN - EAN Code
 • 9004267294876

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.

© by adler-lacke.com