Pinselreiniger

1 l

Numer artykulu:807900021011

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Netto Gewicht in kg
 • 0,81

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H304
   Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

© by adler-lacke.com