Wasch-Verdünnung

25 l

Numer artykulu:8007225

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Netto Gewicht in kg
 • 20,5

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

© by adler-lacke.com