Colocryl Mix

Blau G BGH (200L Geb.=226,2kg) / 1 l

Numer artykulu:8997711

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 1.15

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com