Pullex Aqua-DSL

ST 04/1 Spok / 2.5 l

Numer artykulu:533802656402

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.
Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Produkt biobójczy
 • Odporny na zlepianie się przylegających warstw
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Gotowy do użycia
 • Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 2.60375

Może być barwiony
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9004267914934

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH210
   Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Normy
ÖNORM EN 71-3

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: Migracja określonych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich) 

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

DIN 53160-1 bądź. DIN 53160-2

Odporność na działanie potu i śliny 

© by adler-lacke.com