Legno-Öl

Farblos / 2.5 l

Numer artykulu:5088002

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do lakierowania zabawek
 • Odporny na działanie potu i śliny
 • Doskonałe podkreślenie rysunku drewna
 • Odporny na działanie wody
 • Gotowy do użycia
Waga netto w kg
 • 2.185

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
DIN 53160-1 wzgl. DIN 53160-2

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
działanie potu i śliny. 

Norma ÖNORM EN 71-3

Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: przemieszczanie się pewnych pierwiastków” (wolny od metali ciężkich) 

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Norma BGR 181 (poprzednio ZH 1/571) i DIN 51130

Spełnia wymagania klasy zapobiegania poślizgowi R10. Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.

© by adler-lacke.com