Legno-Pflegeöl

250 ml

Numer artykulu:700900021014

Metoda nanoszenia:

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 0.2185

GTIN - EAN Code
 • 9004267159168

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Norma ÖNORM EN 71-3

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Norma ÖNORM EN 71-3 „Bezpieczeństwo zabawek: Migracja określonych pierwiastków". (wolny od metali ciężkich). 

DIN 53160-1 wzgl. DIN 53160-2

Potwierdzone zewnętrznym certyfikatem badań.
Odporność na działanie potu i śliny. 

Opinia austriackiego instututu badawczego ofi (nr: 403.400)

Zaklasyfikowany jako nie ulegający samozapłonowi!

© by adler-lacke.com