Terra Wax-Oil

Farblos / 2.5 l

Numer artykulu:703600020002

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do lakierowania zabawek
 • Ekologiczny
 • Odporny na działanie potu i śliny
 • Bez metali ciężkich
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 2,5425

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH210
   Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Normy
Znak jakości green

Produkty z etykietą green firmy ADLER są obiektywnie testowane i certyfikowane według trzech kategorii: Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo oraz Trwałość. Tylko produkty, które uzyskały pozytywny wynik we wszystkich tych obszarach, otrzymują oznakowanie zrównoważonego rozwoju, czyli znak jakości green.

© by adler-lacke.com