W naszych żyłach płynie zielona farba

Znak jakości green

W naszych żyłach płynie farba: ta filozofia uczyniła firmę ADLER wiodącym austriackim producentem lakierów, farb i środków ochrony drewna. Ale w naszych żyłach płynie również bardzo dużo zielonej farby, ponieważ ochrona środowiska od lat była dla firmy ADLER najważniejszym priorytetem. ADLER oznacza zrównoważoną przedsiębiorczość z odpowiedzialnością za przyszłe pokolenia. Zasoby są chronione poprzez przyjazne dla środowiska metody produkcji, identyfikowalne łańcuchy dostaw oraz przetwarzanie surowców naturalnych. Pracując w sposób energooszczędny, firma ADLER wnosi istotny wkład w ochronę klimatu. Emisje, których nie da się uniknąć mimo intensywnych starań, są wyrównywane poprzez kompensację CO₂. Dzięki temu firma ADLER jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw w swojej branży, które produkuje w sposób w 100% neutralny dla klimatu.

→ aktywny wkład w ochronę klimatu
→ produkcję w 100% neutralną dla klimatu
→ mniejsze zużycie zasobów
→ pozyskiwanie surowców głównie z Europy
→ wysoki udział surowców odnawialnych
→ wsparcie różnorodności biologicznej
→ produkty niskoemisyjne, głównie na bazie wody
→ zdrowsze i mniej zanieczyszczone środowisko życia
→ wysoka jakość wykonania i bezpieczeństwo produktu

 

Produkty z etykietą green

Od wielu lat firma ADLER słusznie uważana jest za pioniera w dziedzinie produkcji lakierów przyjaznych dla środowiska. Ta wyraźna świadomość ekologiczna stanowi podstawę kompleksowej filozofii zrównoważonego rozwoju, którą dziś zakotwiczyliśmy jako główny element naszej strategii przedsiębiorstwa. Dla naszych zrównoważonych produktów szczególnie ważne są Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, zrównoważona konsumpcja i produkcja, działania na rzecz ochrony klimatu oraz zdrowie i dobre samopoczucie.

Laboratorium firmy ADLER dokładnie bada produkty z zieloną etykietą na podstawie różnych kryteriów i ocenia je zgodnie z surowymi wytycznymi. Normy, które ADLER stosuje w odniesieniu do własnych produktów, są w niektórych przypadkach bardziej rygorystyczne niż te, które obowiązują w znanych znakach ekologicznych. Wszystkie produkty z zieloną etykietą są obiektywnie testowane i certyfikowane według trzech kategorii: Środowisko, Zdrowie i Bezpieczeństwo oraz Trwałość. Tylko produkty, które uzyskały pozytywny wynik we wszystkich tych obszarach, otrzymują zieloną etykietę zrównoważonego rozwoju. Do produktów!

Nasze kryteria testowania

Środowisko

Jaki wpływ na środowisko maja produkty firmy ADLER?

udział odnawialnych surowców
 zawartość LZO
 współczynnik globalnego ocieplenia wzgl. śladu ekologicznego
 bez dodatku substancji aromatycznych i metali ciężkich, brak substancji szkodliwych dla środowiska 

Zdrowie i bezpieczeństwo

W jaki sposób produkty firmy ADLER wpływają na zdrowie człowieka w trakcie i po zakończeniu ich stosowania?

 bez dodatku substancji rakotwórczych i alergennych
 bez dodatku syntetycznych nano materiałów 
  bez dodatków zmiękczaczy (ftalanów)

  nie zawierają surowców, które mogą uszkodzić narządy
  nie zawierają surowców uczulających i podrażniających skórę
  wpływ na zdrowie poprzez zmniejszenie obciążenia środowiska

Trwałość

Jak powłoka wpływa na żywotność obrabianych powierzchni? 

 trwałość i elastyczność
 odporność na działanie czynników atmosferycznych, światła, czynników chemicznych i / lub mechanicznych
  stabilność koloru i kredowanie
  pielęgnacja, ścieralność na mokro i możliwość naprawy
  wydajność ew. siła krycia
  przydatność do użycia i wydajność przerabiania

 

Więcej na ten temat

Do produktów

Odkryj asortyment ze znakiem jakości green

UN Global Compact

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ - fundament naszej filozofii zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej

Cradle to Cradle 

Wytwarzanie produktów w taki sposób, aby ich przeznaczenie było przemyślane od samego początku

Dowiedz się więcej
© Markus Schietsch Architekten / Andreas Buschmann

Bierzemy odpowiedzialność...

...dzień po dniu i z całego serca

Dowiedz się więcej

© by adler-lacke.com