Arova Spritzbeize

Weiß / 4 l

Rozpuszczalnikowa bejca do drewna liściastego, dla uzyskania obrazu z silnie podkreślonymi porami, produkt zarówno dla przemysłu jak i rzemiosła

Numer artykulu:1090104

Wydajność: Wydajność
ok. 8 – 10 m2/l (na naniesienie)

Metoda nanoszenia:

Gotowa do stosowania bejca rozpuszczalnikowa na bazie mikronizowanych pigmentów w połączeniu ze specjalnymi barwnikami światłoodpornymi do uzyskiwania obrazu z silnie podkreślonymi porami; nie zwiększa chropowatości drewna i wykazuje bardzo dobrą światłoodporność.

Zastosowano rozpuszczalniki wolne od aromatów.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Zalety produktu
 • Zastosowanie specjalnych pigmentów i barwników zapewniających wysoką światłoodporność
 • Do bejcowania podkreślającego pory drewna
 • Nie powoduje porastania drewna
 • Rozpuszczalniki wolne od metali ciężkich i aromatów
Szczególne właściwości
 • Bardzo dobra odporność na działanie światła
 • Nie powodujący porastania drewna
Netto Gewicht in kg
 • 3,44

Uwagi o zagrożeniach
 • Niebiezpieczeństwo

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H225
   Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych W zależności od zastosowanego lakieru meblowego, produkt nadaje się do powierzchni w budownictwie meblowym i wykończeniu wnętrz w obszarach zastosowań II - IV wg norm ÖNORM A 1610-12.

  • Do bejcowania drewna liściastego grubo porowatego, gdy pożądane jest uzyskanie obrazu z silnie podkreślonymi porami.

  • Powierzchnie bejcowane bejcą Arova Spritzbeize 10901 ff można następnie pokrywać lakierami zarówno rozpuszczalnikowymi jak i wodorozcieńczalnymi.

  • Aplikacja w połączeniu z odpowiednim systemem lakierowania nawierzchniowego.

Kompozycja powłoki
 • Kompozycja powłoki

  Arova Spritzbeize 10901 fff może być pokryta zarówno wodnymi jak i rozpuszczalnikowymi lakierami meblowymi. W przypadku jasnych bejc zasadniczo zalecamy stosowanie lakierów odpornych na działanie światła, jak np. ADLER Legnopur 26211 ff lub ADLER Aqua-Resist 30460 ff. W przypadku stosowania lakierów nieodpornych na działanie światła należy liczyć się z lekko żółtawym końcowym odcieniem barwy; efekt ten w miarę starzenia się elementu będzie się wzmagał.

Czyszczenie narzędzi
Normy

© by adler-lacke.com