Aqua-Beizzusatz

für Aqua-Classic / 1 kg

Numer artykulu:8934411

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 1

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH210
   Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych

© by adler-lacke.com