Aqua-Tint

Kirsch Gold / 250 ml

Wodorozcieńczalny koncentrat barwnika o dobrej światłoodporności i wysokiej sile nasycenia.
 

Wodorozcieńczalny koncentrat barwnika o dobrej światłoodporności i wysokiej sile nasycenia.
 

Numer artykulu:8906014

Metoda nanoszenia:

Wszystkie koncentraty z tej serii można ze sobą mieszać w każdym stosunku, w ten sposób uzyskując szerokie spektrum barw.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Dobra odporność na działanie światła
 • Kolory można ze sobą mieszać
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 0,29

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera (nazwa substancji uczulającej). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi

© by adler-lacke.com