Arova Porentinktur

Weiß / 5 kg

Wodorozcieńczalny roztwór do porów na bazie odpornych na światło pigmentów.

Numer artykulu:132804076305

Metoda nanoszenia:

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Bardzo dobra odporność na działanie światła
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 5

GTIN - EAN Code
 • 9004267361332

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com