Aquawood Interprimer

Kneer FT A / 5 l

Wodny podkład do drewnianych okien przeznaczony dla przemysłu i rzemiosła. System dopasowany do 4-warstwowej budowy powłoki.

Numer artykulu:543480009005

Wydajność: Wydajność na pojedyncze naniesienie (g/m²): 100-120
Produkt jest gotowy do użycia.

Metoda nanoszenia:

Wodny podkład o szczególnie dobrych właściwościach ociekania na zaimpregnowanym wcześniej drewnie miękkim. Dzięki specjalnym dodatkom produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na ponowne wchłanianie impregnatu w głąb drewna, nie powodując zmiany zabarwienia.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Zalety produktu
 • Powłoka jest chroniona przed sinizną i pleśnią za pomocą biobójczego składnika aktywnego: 0,3% (0,3 g/100 g) IPBC (3-jodopropylobutylokarbaminian);
 • Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu
  budowlanych produktów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+.
Szczególne właściwości
 • Gotowy do użycia
 • Odporny na zlepianie się przylegających warstw
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 5.0475

GTIN - EAN Code
 • 9004267293336

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com