Aquawood Primo TG Color

Beige / 4 l

Wodorozcieńczalny podkład do drewna do okien drewnianych i drzwi wejściowych do zastosowań przemysłowych i komercyjnych. Dopasowany systemowo do pokrycia 3-warstwowego.

Numer artykulu:543806793704

Uwaga: Środki ochrony drewna stosować w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zawsze przeczytać etykietę i informację o produkcie.

Wodorozcieńczalny podkład do drewna o szczególnie dobrym kryciu kantówek z drewna miękkiego. Produkt charakteryzuje się bardzo dobrą rozlewnością na twardym i miękkim drewnie. Zawiera skuteczne stabilizatory światła pochłaniające promieniowanie UV i stabilizujące ligninę będącą składnikiem drewna.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Zalety produktu
 • Produkt gotowy do użycia;
 • Produkt biobójczy;
 • Odporny na promieniowanie UV;
 • Odpowiedni do elementów drewnianych utrzymujących wymiar.
Szczególne właściwości
 • Gotowy do użycia
 • Produkt biobójczy
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Wodorozcieńczalny: tak
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed pleśnią
Waga netto w kg
 • 4.1308

GTIN - EAN Code
 • 9004267868343

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com