KH-Fenstertauchgrund

Weiß / 6 kg

Rozpuszczalnikowy podkład zanurzeniowy na bazie żywicy syntetycznej do zastosowań zewnętrznych.

Numer artykulu:450705000006

Wydajność: Wydajność na pojedyncze naniesienie (g/m²): ok. 100-120
Nakładanie z dodatkiem rozpuszczalnika.

Metoda nanoszenia:

Szybkoschnący, zestalający podkład zanurzeniowy KH do zastosowań na zewnątrz. Produkt nie nadaje się do gatunków drewna Iroko-Kambala ze względu na długi czas schnięcia. Produkt został opracowany bez dodatku rozpuszczalników aromatycznych.

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • Ochrona przed grzybami
  • Ochrona przed pleśnią
Waga netto w kg
 • 6

GTIN - EAN Code
 • 9004267022011

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com