ADLER Histo-Protect

NCS S 7020-Y50R / 2.5 l

Numer artykulu:509701190902

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Waga netto w kg
 • 3,0725

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH210
   Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

© by adler-lacke.com