Aquawood Covapro 20

NCS S 2010-Y30R / 5 kg

Wodna, matowa, kryjąca warstwa nawierzchniowa do drewnianych okien i drzwi wejściowych dla przemysłu i rzemiosła. Dopasowany systemowo do pokrycia 3-warstwowego.

Wodna, matowa, kryjąca warstwa nawierzchniowa do drewnianych okien i drzwi wejściowych dla przemysłu i rzemiosła. Dopasowany systemowo do pokrycia 3-warstwowego.

Numer artykulu:502301085005

Metoda nanoszenia:

Wodna, matowa, pigmentowa warstwa nawierzchniowa o doskonałej odporności na działanie warunków atmosferycznych i długotrwałej elastyczności. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na przywieranie stykających się warstw, bardzo dobrą udarnością, bardzo szybkim uzyskiwaniem odporności na działanie wody, krótkimi czasami schnięcia i dobrymi właściwościami w dotyku. Dobre utrzymywanie się na powierzchniach pionowych przy optymalnej rozlewności. Szczególnie niewielka liczba mikropęcherzyków podczas nanoszenia natryskiem za pomocą Airless dzięki wysokoaktywnym środkom odpieniającym / odpowietrzającym.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Nadaje się do lakierowania zabawek
 • Odporny na działanie potu i śliny
 • Gotowy do użycia
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Odporny na zlepianie się przylegających warstw
 • Nadaje się do elementów utrzymujących wymiar
 • Odporny na działanie wody
 • Szybkie wysychanie
 • Bardzo wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 5

Może być barwiony
Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P273
   Unikać uwolnienia do środowiska.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

DIN 53160/1 wzgl. DIN 53160/2 działanie potu i śliny

DIN 53160/1 wzgl. DIN 53160/2 działanie potu i śliny

© by adler-lacke.com