Aquawood Covapro 60

Basis W30 / 5 kg

Wodna, błyszcząca, kryjąca warstwa nawierzchniowa do drewnianych okien i drzwi wejściowych dla przemysłu i rzemiosła. Dopasowany systemowo do pokrycia 3-warstwowego.

Numer artykulu:502700003005

Wodna, błyszcząca, pigmentowa warstwa nawierzchniowa o doskonałej odporności na działanie warunków atmosferycznych i długotrwałej elastyczności. Produkt charakteryzuje się wysoką odpornością na przywieranie stykających się warstw, bardzo dobrą udarnością, bardzo szybkim uzyskiwaniem odporności na działanie wody, krótkimi czasami schnięcia oraz dobrymi właściwościami w dotyku i został opracowany bez dodatku biobójczych substancji czynnych do ochrony przed sinizną i grzybami niszczącymi drewno. Dobre utrzymywanie się na powierzchniach pionowych przy optymalnej rozlewności. Szczególnie niewielka liczba mikropęcherzyków podczas nanoszenia natryskiem za pomocą Airless dzięki wysokoaktywnym środkom odpieniającym / odpowietrzającym.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Odporny na zlepianie się przylegających warstw
 • Odporny na działanie wody
 • Doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 4,75

Może być barwiony
  • AdlerMix
Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych
Czyszczenie narzędzi
Opis Rozmiar Rodzaj pliku
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Certyfikat KOMO ®

Certyfikat KOMO ® 33392 na podstawie BRL 0817

DIN 53160/1 wzgl. DIN 53160/2 działanie potu i śliny

DIN 53160/1 wzgl. DIN 53160/2 działanie potu i śliny

Spełnia kryteria przetargów na budowę ekologiczną „Baubook Ökologisch ausschreiben”

Spełnia kryteria przetargów na budowę ekologiczną „Baubook Ökologisch ausschreiben”

© by adler-lacke.com