Aquawood Diamond-Sealer L

20 kg

Wodorozcieńczalna, bezbarwna, 2-składnikowa warstwa podkładowa/ międzywarstwa do okien drewnianych w jakości Premium dla przemysłu i rzemiosła. Dopasowany systemowo do 3-warstwowego pokrycia.
 

Wodorozcieńczalna, bezbarwna, 2-składnikowa warstwa podkładowa/ międzywarstwa do okien drewnianych w jakości Premium dla przemysłu i rzemiosła. Dopasowany systemowo do 3-warstwowego pokrycia.
 

Numer artykulu:572300020020

Metoda nanoszenia:

Wodorozcieńczalna, bezbarwna, 2-składnikowa warstwa podkładowa i międzywarstwa. Produkt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wilgotnego podłoża, znakomitym działaniem izolującym, dobrą siłą wypełnienia i bardzo dobą szlifowalnością.
 

Baza systemu
  • Na bazie wody
Szczególne właściwości
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Netto Gewicht in kg
 • 20

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H317
   Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • P261
   Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
  • P280
   Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P321
   Zastosować określone leczenie (patrz ... na etykiecie).
  • P501
   Zawartość/pojemnik usuwać do ...
Zakres zastosowań
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych
Mieszanina
Czyszczenie narzędzi
Normy
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

© by adler-lacke.com