Aquawood Intercare SQ

Weiß / 5 kg

Wodny, izolujący lakier wypełniający do natrysku dla przemysłu i rzemiosła.

Numer artykulu:552205000005

Wydajność: Wydajność na pojedyncze naniesienie (g/m²): 300-400
Wydajność z uwzględnieniem dodatku rozcieńczalnika
i strat podczas natryskiwania.
Produkt jest gotowy do użycia.

Wodny, szybkoschnący lakier wypełniający do natrysku. Produkt charakteryzuje się doskonałą siłą wypełnienia, bardzo dobrym działaniem izolującym rozpuszczalnych w wodzie składników drewna, bardzo dobrym rysunkiem porów, dobrą szlifowalnością. Szczególnie przyjazny dla środowiska dzięki niskiej zawartości organicznych rozpuszczalników. Produkt został opracowany bez dodatku biobójczej substancji czynnej dla ochrony przed sinizną i grzybami niszczącymi drewno.

Baza systemu
  • Na bazie wody
Zalety produktu
 • Optymalnie izoluje składniki drewna;
 • Uniwersalne zastosowanie do drewna twardego i miękkiego;
 • Szybkie schnięcie;
 • Bardzo dobra siła wypełnienia;
 • Nie powoduje podnoszenia się włókien drewna - mniejszy nakład pracy związany ze szlifowaniem;
 • Doskonały rysunek porów nawet na meranti.
Szczególne właściwości
 • A + emisja szkodliwych związków lotnych
 • Wodorozcieńczalny: tak
Waga netto w kg
 • 5

GTIN - EAN Code
 • 9004267321473

Uwagi o zagrożeniach
  • EUH208
   Zawiera . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  • EUH211
   Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com