Alu-Silber-Bronze

125 ml

Numer artykulu:412708096918

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Gotowy do użycia
 • Odporny na działanie wysokich temperatur
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
Waga netto w kg
 • 0.1313

GTIN - EAN Code
 • 9004267009692

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H315
   Działa drażniąco na skórę.
  • H319
   Działa drażniąco na oczy.
  • H335
   Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H412
   Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com