Kupferlack

Kupfer (hell) / 375 ml

Numer artykulu:451008097537

Metoda nanoszenia: Streichen mit Pinsel

Baza systemu
  • Na bazie rozpuszczalnika
Szczególne właściwości
 • Ochrona przed rdzą
 • Odporny na działanie wysokich temperatur
 • Odporny na działanie wody
 • Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
Waga netto w kg
 • 0.3975

Może być barwiony
  • Color4You
GTIN - EAN Code
 • 9004267009722

Uwagi o zagrożeniach
 • Uwaga!

  • EUH066
   Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
  • H226
   Łatwopalna ciecz i pary.
  • H336
   Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H411
   Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

© by adler-lacke.com